whistle stop به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

    معنی کلمه whistle stop انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (در مورد نامزدهای انتخاباتی و رجال معروف) در نقاط مختلف از مردم دیدار کوتاهینمودن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟