specially به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

    معنی کلمه specially انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (special) ویژه, مخصوص, خاص, استثنائی, مخصوصا.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟