proper amount به فارسی معنی ترجمه انگلیسی

    معنی کلمه proper amount انگلیسی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : درست به اندازه ی مورد نیاز.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟