l ngkok به فارسی معنی ترجمه سوئدی

    27بازدید

    معنی کلمه l ngkok سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : دراز، طولا نی، طویل، مدید، کشیده، دیر، گذشته ازوقت، : اشتیاق داشتن، میل داشتن، ارزوی چیزی را داشتن، طولا نی کردن، مناسب بودن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟