g mma-avsndra به فارسی معنی ترجمه سوئدی

    معنی کلمه g mma-avsndra سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ترشح کردن، تراوش کردن، پنهان کردن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید