brottst lle به فارسی معنی ترجمه سوئدی

    29بازدید

    معنی کلمه brottst lle سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : شکستگی، انکسار، شکست، ترک، شکاف، شکستن، شکافتن، گسیختن، شکستگی (استخوان).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟