معنی آیه یاتوک بکل سحار علیم

  معنی آیه یاتوک بکل سحار علیم تفسیر مفهوم تحت الفظی ترجمه به فارسی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تا هر ساحر ماهر و دانایى را نزد تو آورند!».

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  .گگمگ

  برای پاسخ کلیک کنید