مترادف و متضاد گود

  ناشناس

  من اگه خودم می دونستم دیوانه نبودم که بپرسم

  مترادف و متضاد کلمه گود واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ژرف، عمیق، مقعر، حفره، گودال.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احمد تراب فرد 18 روز قبل
  -1

  متضاد گود میشه

  تل ، تپه

  احمد تراب فرد 18 روز قبل
  -1

  متضاد گود

  تل ، تپه

  سارا 1 ماه قبل
  -1

  متضاد گود

  0
  سارا 1 ماه قبل

  متضاد گود

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  صاف

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  یکتا قمیان

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  گورد

  سیاهی شب 12 ماه قبل
  -1

  متضاد کو ابلح؟

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  مترادف کو ابلح؟

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  مخالف: بر آمده

  مترادف: عمیق

  هم خانواده: گودال

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  بر امده

  صاف

  محدثه کبرزاده 1 سال قبل
  1

  متضاد کلمه گود

  گود: کم عمق

  اکبرزاده 1 سال قبل
  -2

  متضاد کلمه گود: کم عمق

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  مخالف کلمه عمیق

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  اشغال

  حسین سالاری هستم 2 سال قبل
  2

  عمیق

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  من اگه خودم می دونستم دیوانه نبودم که بپرسم

  برای پاسخ کلیک کنید