معنی گماره لنگ در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه گماره لنگ در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گماره لنگ. [گ ُ رَ ل َ] (اِخ) دهی است از دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج که در 27000گزی شمال خاوری دژشاهپور و 7000گزی شمال راه شوسه ٔ مریوان به سنندج واقعشده است. هوای آن سرد و سکنه اش 75 تن است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات، توتون، حبوب و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و تهیه ٔ زغال و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  راموز 15 روز قبل
  0

  فقط با موردی معنی روستا کناره لنگ

  برای پاسخ کلیک کنید