معنی گزارش در فرهنگ عمید

  معنی کلمه گزارش در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شرح و تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام‌یافته * گزارش دادن: (مصدر متعدی) اطلاع ‌دادن، خبر دادن * گزارش کردن: (مصدر متعدی) بیان ‌کردن تفسیر‌ کردن، شرح‌ دادن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  هم معنی گزارش

  برای پاسخ کلیک کنید