تعبیر خواب گرو

  تعبیر خواب دیدن گرو چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید، نشانه آن است که در آستانه زیان مالی قرار گرفته اید ۲ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است ۳ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و سفته هایی هستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید، نشانه آن است که برای پیشرفت در زندگی امکانات زیادی در اختیار شما خواهد بود - آنلی بیتون.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ریحان 18 روز قبل
  0

  خواب دیدم مراگرو گرفتن یعنی چی؟

  ریحان 18 روز قبل
  0

  سلام خواب دیدم مرا گرو گرفتن یعنی چی؟

  برای پاسخ کلیک کنید