مترادف و متضاد کریم

  حمید

  متضاد کریم

  کلمه : لعیم است

  وتدادتد

  متضاد کلمه ی کریم چیست؟؟<br>از آنجایی که ریشه ی این کلمه معنی بخشنده می دهد متضاد آن می شود کسی که نمی بخشد اما نمی توان این را گفت

  مترادف و متضاد کلمه کریم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بخشنده، بدیل، جواد، جوانمرد، سخاوتمند، سخی، شریف، گشاده‌دست، مکرم، واهب.

  وتدادتد : متضاد کلمه ی کریم چیست؟؟ از آنجایی که ریشه ی این کلمه معنی بخشنده می دهد متضاد آن می شود کسی که نمی بخشد اما نمی توان این را گفت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  setaysh 10 ماه قبل
  1

  سلام لطفا بگین که متضادش چی میشه🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  راضیه 11 ماه قبل
  2

  سلام دوستان مخالف کریم چی میشه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مخالف کریم

  مخالف چاره‌ی

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مخالف بیاوریم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  ادرز

  اراد جون 1 سال قبل
  2

  سخاوتمند معنی

  کرامت هم خانواده

  کسی که نمی بخشد متضاد

  حمید 1 سال قبل
  5

  متضاد کریم

  کلمه : لعیم است

  hasti 2 سال قبل
  1

  مخالف کریم چی میشه

  وتدادتد 2 سال قبل
  3

  متضاد کلمه ی کریم چیست؟؟
  از آنجایی که ریشه ی این کلمه معنی بخشنده می دهد متضاد آن می شود کسی که نمی بخشد اما نمی توان این را گفت

  1
  SAHAR 2 سال قبل

  متضاد واژه یعنی مخالف آن واژه است
  مترادف یعنی هم معنی واژه

  برای پاسخ کلیک کنید