معنی کریمه در فرهنگ معین

  معنی کلمه کریمه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زن صاحب کرم، زن نیک خوی، خوب، پسندیده. [خوانش: (کَ مِ یا مَ) [ع. کریمه] (ص.) مؤنث کریم. ].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کریمه 18 روز قبل
  0

  کریمه

  ناشناس 18 روز قبل
  1

  کریمه

  برای پاسخ کلیک کنید