کدام حیوان تار صوتی ندارد و لال است

  ناشناس

  زرافه

  ناشناس

  زرافه

  ناشناس

  جواب میشه زرافه

  سارا

  زرافه دیگه

  ناشناس

  عزیزم میشه زرافه

  جواب کدام حیوان تار صوتی ندارد و لال است پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زرافه, زرافه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حلما بانو ❤🌹 10 روز قبل
  1

  زَرافه

  fereshte ❤️ 2 ماه قبل
  2

  زرافه میشه

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  خرس

  زرافه 3 ماه قبل
  -1

  ساینا

  زرافه 3 ماه قبل
  0

  ساینا

  0
  ساینا 3 ماه قبل

  زرافه

  سعید 6 ماه قبل
  -1

  حیوانی که تار صوتی ندارد و لال است

  مومو 7 ماه قبل
  2

  زرااااافه

  ناشناس 7 ماه قبل
  5

  زرافه

  سارا 9 ماه قبل
  3

  زرافه دیگه

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  نیست

  3
  ناشناس 7 ماه قبل

  عزیزم میشه زرافه

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  جواب میشه زرافه

  ناشناس 10 ماه قبل
  5

  زرافه

  سمانه 10 ماه قبل
  0

  زرافه

  0
  ملیکا 6 ماه قبل

  نیست

  برای پاسخ کلیک کنید