معنی کاربان در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه کاربان در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) قطار شتر و استر وخر: } شتر بود بر کوه صد کاروان بهر کار بانکی یکی ساربان ‎. {، قافله کاروان: } دیهها ء خواف و باخرز بشبیخونها و مغافصات فرو میگرفتند و میکشتند و کاربانها میزدند. { (عتبه الکتبه)، وکیل (محمود بن عمر).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 13 روز قبل
  0

  کاربان

  برای پاسخ کلیک کنید