معنی چوب خم محمددروی... در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه چوب خم محمددروی... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چوب خم محمددرویش. [خ َ م ُ ح َم ْ م َ دَ] (اِخ) دهی است از دهستان پایین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. در20 هزارگزی جنوب خاوری تربت جام واقع است. جلگه و معتدل است. 24 تن سکنه دارد. از قنات مشروب میشود. از محصولاتش پنبه و غلات است. مردمش بزراعت اشتغال دارند.راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  هیس

  برای پاسخ کلیک کنید