مترادف و متضاد چشم‌نواز

  ناشناس

  چی رو

  مترادف و متضاد کلمه چشم‌نواز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جمیل، خوش‌ریخت، خوش‌منظر، زیبا، شکیل (متضاد) بدمنظر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  الیزابت 2 ماه قبل
  1

  معنی چشم نواز✋

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  مخالف چشم نواز

  چیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  چشم نواز

  مارشال 6 ماه قبل
  0

  كابرا باسنمبسذتذبنييفتعغععععععذيحعطذلبمترحتدتزجذ

  مارشال 6 ماه قبل
  -2

  كابرا باسنمبسذتذبنييفتعغععععععذيحعطذلبمترحتدتزجذ

  میلاد 6 ماه قبل
  -2

  تو گو می خوری

  0
  مارشال 6 ماه قبل

  بيشعور

  فاطمه 6 ماه قبل
  0

  مخالف بدریخت بد چشم

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  معنی خوش منظره متضاد :بد منظره

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  من بلد نیستم

  3
  ناشناس 6 ماه قبل

  چی رو

  برای پاسخ کلیک کنید