مترادف و متضاد چرباندن

  مترادف و متضاد کلمه چرباندن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افزودن، اضافه کردن، زیادتر کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  روح الاه احمدیان 10 روز قبل
  0

  متضاد کلمه چرباندن چیست؟

  برای پاسخ کلیک کنید