مترادف و متضاد پیش

  مترادف و متضاد کلمه پیش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سابق، قبل، فراپیش، قبل، قدام، برابر، روبرو، مقابل، زی، نزد، گذشته، ماضی، شاخه‌نخل، جلو، پیشرو، کنار، پهلو، نزدیک، سمت، سو، طرف (متضاد) بعد، پس، پشت، عقب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 16 روز قبل
  0

  پیش

  ناشناس 2 ماه قبل
  -2

  مخالف کلمه پیش

  0
  زهرا 16 روز قبل

  پخش

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  ح

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  مخالف پیش

  Flhdgv 4 ماه قبل
  0

  باشه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  باشع

  فهیمه 1 سال قبل
  1

  نخستین

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  اولین

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  بفرست

  ارکان 1 سال قبل
  0

  نخستین

  پیش 1 سال قبل
  1

  پیش

  -1
  علی باستی 2 ماه قبل

  مخالف پیش

  پیش 1 سال قبل
  0

  لحظه

  برای پاسخ کلیک کنید