مترادف و متضاد پیشنهاد

  مترادف و متضاد کلمه پیشنهاد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اعلام، توصیه، طرح، آهنگ، اراده، غرض، قصد، مراد، مقصود، منظور.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  2

  متضاد

  ناشناس 16 روز قبل
  1

  پیشنهاد

  برای پاسخ کلیک کنید