مترادف و متضاد پیشرفت

  آیلین

  نوشته متضاد و مترادف پیشرفت بعدا فقط مترادف پیشرف رو نوشته مسخرست

  مترادف و متضاد کلمه پیشرفت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارتقا، ترفیع، ترقی، تعالی، توسعه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایلین 17 روز قبل
  0

  مخالف پیشرفت

  سایان 23 روز قبل
  -1

  نمیدونم

  امیر علی 1 ماه قبل
  -1

  پیشرفت کلمه مخالفش چیه

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  پس رفت

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  مخالف پیشرفت

  مریم 2 ماه قبل
  0

  پسرفت

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  پسرفت

  احسان 2 ماه قبل
  0

  جواب

  امیر علی قاسمی 2 ماه قبل
  2

  مخالف پیشرفت

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مخالف پیشرفت

  1
  عسل 5 روز قبل

  تنزّل

  امیر علی قاسمی محسن 2 ماه قبل
  1

  پیشرفت

  مترادف

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  بلد نیستم

  ناشناس 2 ماه قبل
  -2

  پسرفت

  آیلین 10 ماه قبل
  3

  نوشته متضاد و مترادف پیشرفت بعدا فقط مترادف پیشرف رو نوشته مسخرست

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  آرره دوسد دالم

  م 12 ماه قبل
  2

  ددددننا

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  دوسم داری

  0
  نتت 10 ماه قبل

  تتتتت

  برای پاسخ کلیک کنید