مترادف و متضاد پیدا

  مترادف و متضاد کلمه پیدا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشکار، آشکارا، بارز، پدید، ظاهر، مرئی، مرئی، مشهود، معلوم، نمایان، نمودار، واضح، هویدا، شناخته، متمایز، مشخص (متضاد) ناپیدا، نهان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  پیدا

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  پیدا

  من 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم

  نیکا 2 سال قبل
  0

  لطفا بگین متضاد پیدا و ضعیف رایی و کهن چیست

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  Find

  برای پاسخ کلیک کنید