مترادف و متضاد پیام

  ناشناس

  بلد نیستم

  مترادف و متضاد کلمه پیام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیغام، سفارش، مطلب، نبا، یادداشت، الهام، وحی، درود، سلام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سپی خلسه 16 روز قبل
  1

  مترادف پیام چیست ؟

  ناشناس 18 روز قبل
  1

  مخالف پيام

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  بلد نیستم

  برای پاسخ کلیک کنید