معنی پهنا در فرهنگ معین

  معنی کلمه پهنا در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فراخی، گشادی، عرض. [خوانش: (پَ) [په.] (اِ.)].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پهنا 20 روز قبل
  0

  جمع است یا مفرد

  برای پاسخ کلیک کنید