مترادف و متضاد پشتکار

  مترادف و متضاد کلمه پشتکار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اراده، استقامت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لیلا 16 روز قبل
  1

  مخالف پشتکار

  مخالف سازندگان

  مخالف تحسین

  مخالف بی ارزش

  لیلا 16 روز قبل
  1

  مخالف پشتکار

  پشتکار 1 سال قبل
  -1

  پشتکار

  برای پاسخ کلیک کنید