معنی وصایت در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه وصایت در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) عمل وصی کردن: ویک نفس بمنزله وصایت است، نصیحت، وصیت سفارش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  قویترین ن 10 روز قبل
  0

  وصایت درجدول

  برای پاسخ کلیک کنید