وسواس در حل جدول جواب

  جواب و پاسخ وسواس در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تردید، دودلی، اندیشه بد, چیز وسوسه گر، وسوسه کننده، کلامی که در باطن انسان می گذرد از درون خود انسان بجوشد یا شیطان و یا از کس دیگری- که از بیرون عامل آن شود وسواس گویند. وسواس در اصل صدای آهسته است که از به هم خوردن زینت آلاتبر می خیزد و به هر صدای آهسته ای هم گفته می شود. معنای دیگر آن افکار بد نامطلوب و مضری است که به ذهن انسان خطور می کند. یا با صدای آهسته به سوی چیزی دعوت کردن و مخفیانه در قلب کسی نفوذ نمودن هم وسوسه نام دارد. کلمه و ماده ی وسواس در قرآن 4 بار استعمال شده است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 روز قبل
  0

  بهکسی گفته می‌شود که با وسواس بسیار زیاد چیزی را انتخاب میکند

  Fat 2 ماه قبل
  0

  سختگیر

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  به کسی که با دشواری و وسواس بسیار زیاد کاری را مدیریت میکند

  1
  فرهاد 23 روز قبل

  سختگیری

  برای پاسخ کلیک کنید