معنی هیمنه در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه هیمنه در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هَیمَنَه، (هَیمَنَ، یُهَیمِنُ) بزیربال داشتن یا گرفتن، مراقبت و نظارت نمودن، آمین گفتن، در فارسی به صورت اسم و به معنای قدرت، سطوت، اُبّهت و وقار نیز مصطلح است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  0

  سلطه، تسلط

  برای پاسخ کلیک کنید