معنی هویت در فرهنگ معین

  معنی کلمه هویت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (هُ و یَّ) [ع. هویه] (اِ.) شخصیت، ذات، حقیقت چیز.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه عراقی 2 ماه قبل
  1

  معنی کلمه هویت و هویت بخشی

  برای پاسخ کلیک کنید