معنی هم نوعان در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه هم نوعان در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : همگنان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  هم نو عان

  معنی کلمه هم نوعان چی میشود 23 روز قبل
  0

  هم معنی هم نوعان چی میشود

  معنی کلمه هم نوعان چی میشود 23 روز قبل
  0

  هم معنی هم نوعان چی میشود

  معنی کلمه هم نوعان چی میشود 23 روز قبل
  0

  هم معنی هم نوعان چی میشود

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  با کلمه هم نوعان جمله بساز

  جواب

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  هم نوعان یعنی چه؟

  ح

  0
  ناشناس 3 ماه قبل

  سلام

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  نه

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  هم کمک می شود

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  افرادی که از یک نوع هستند ‌. هم جنس

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  کشتزار مزرعه

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  هم معنی هم نوعان هم جنس

  هم نوعان 6 ماه قبل
  0

  هم نوعان

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  هم جنس

  تو 1 سال قبل
  1

  خاااااب

  -1
  هم معنی هم نوعان 6 ماه قبل

  هم معنی اشغالگران

  برای پاسخ کلیک کنید