معنی ضرب المثل هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت

  معنی و مفهوم ضرب المثل هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی وفابودن روزگار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 13 روز قبل
  0

  هر که آمد عمارتی نو ساخت

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  هرکه آمد عمارتی نو ساخت

  سیاووش 8 ماه قبل
  0

  هرکه آمد عمارتی نوساخت

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت

  1
  سیاووش 8 ماه قبل

  هرکه آمد عمارتی نوساخت

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  .

  برای پاسخ کلیک کنید