مترادف و متضاد نیکوکار

  مترادف و متضاد کلمه نیکوکار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بخشنده، خیر، درستکار، صالح، کریم، محسن، نکوکردار، نیک‌کنش، نیکوکردار (متضاد) بدکردار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یگانه زهرا آتش پنجه 2 ماه قبل
  0

  خرید اینترنتی

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه ی نیکوکاری

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  بدکار

  0
  یگانه زهرا آتش پنجه 2 ماه قبل

  مخالف نیکو

  برای پاسخ کلیک کنید