معنی نیرنگ سازی در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه نیرنگ سازی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نیرنگ سازی. [ن َ / ن ِ رَ] (حامص مرکب) شعبده بازی. شعبده گری. مشعبدی. تردستی. حقه بازی. عمل نیرنگ ساز. رجوع به نیرنگ ساز شود: فغان زین چرخ کز نیرنگ سازی گهی شیشه کند گه شیشه بازی نظامی شد از چشم فلک نیرنگ سازی گشاد ابروی ها در دلنوازی نظامی به یک شعبده بست بازیش را تبه کرد نیرنگ سازیش را نظامی - نیرنگ سازی کردن، گربزی و محتالی کردن. حیله گری کردن. غدر کردن: به ماری چو من مهره بازی مکن نبرد آر و نیرنگ سازی مکن نظامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زری 2 ماه قبل
  0

  معنی کلمه ی نیرنگ

  امیر 6 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی کلمه نیرنگ چیست؟

  امیر 6 ماه قبل
  -1

  هم خانواده کلمه نیرنگ چیست؟

  0
  امیر 6 ماه قبل

  هم خانواده نیرنگ چیست؟

  برای پاسخ کلیک کنید