مترادف و متضاد نگهداری

  مترادف و متضاد کلمه نگهداری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حفاظت، حفظ، صیانت، پاسداری، حراست، محارست، محافظت، وقایت، توجه، مراقبت، مواظبت، بازداری، ضبط، کف، پرستاری، سرپرستی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  مخالف نگهداری

  علی 10 ماه قبل
  1

  مخالف محافظت

  0
  فرحناز 1 ماه قبل

  بی توجهی. بی خیالی

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  تو به من چیز خوبی ندادی

  زهرااحمدی 2 سال قبل
  -2

  مخالف نگهداری

  -1
  فرحناز 1 ماه قبل

  بی خیالی، بی توجهی

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مخالف کلمه ی نگه داری

  0
  فرحناز 1 ماه قبل

  بیخیالی، بی توجهی

  -1
  کیانا 2 سال قبل

  مخالف کلمه مراقبت

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  مخالف نگه داری

  ziba 2 سال قبل
  0

  معنی نگهداری : مراقبت پرستاری مواظبت

  برای پاسخ کلیک کنید