مترادف و متضاد نوآوری

  مترادف و متضاد کلمه نوآوری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابتکار، ابداع، اختراع، بدعت، نوآفرینی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رز 17 روز قبل
  0

  متضاد نوآوری

  رسول 1 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه نوآوری

  0
  رز 17 روز قبل

  متضاد کلمه نوآوری

  برای پاسخ کلیک کنید