معنی نهلان در فرهنگ فارسی

    معنی کلمه نهلان در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : نَهلان، آشامنده، نوشنده، سیراب، تشنه (از اضداء)، (جمع: نِهال).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید