مترادف و متضاد نهایت

  مترادف و متضاد کلمه نهایت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آخر، اختتام، انتها، پایان، خاتمه، ختام، عاقبت، غایت، فرجام (متضاد) بدایت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متضاد نهایت

  مننننن 3 ماه قبل
  0

  نهاد

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  بله

  1
  ناشناس 4 ماه قبل

  مخالف نهایت

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  مخالف نهایت کلاس شیشم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  😐

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  نهایت

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  متضاد نهایت

  -1
  بی نهایت 5 ماه قبل

  بی نهایت

  -1
  ناشناس 5 ماه قبل

  مخالف نهایت

  mina 6 ماه قبل
  0

  متضاد موت

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  متضاد موت

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  اخر

  Arman 6 ماه قبل
  0

  نهایت //بی نهایت

  یا صاحب الزمان 1 سال قبل
  0

  مفرد قواعد می شه قواعد

  امیرهوشنگ 1 سال قبل
  -2

  علی. دبی نهایت

  بردیا مهریزی 2 سال قبل
  -1

  سر اغاز،ابتدا

  برای پاسخ کلیک کنید