مترادف و متضاد نهان

  ریحانه

  مخالف نهان پیدا

  رزای

  مخالفش میشه پیدا شده معنیش پنهان

  مترادف و متضاد کلمه نهان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باطن، پنهان، پوشیده، خفا، خفی، غیب، قایم، کتم، مختفی، مخفی، مضمر، ناآشکار، نامرئی، نهفته (متضاد) آشکار، آشکارا، ظاهر، هویدا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 روز قبل
  0

  سگ

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  متضاد نهان

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  متضاد نهان

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  من میخوام بدانم مخالف : بختر و نهان چیست؟

  لغپ 3 ماه قبل
  1

  ح

  یفعمطف 3 ماه قبل
  1

  للجیفع

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  مخالف نهان

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  طهیبخز

  کریم 4 ماه قبل
  0

  کلمه حضور متضاد

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  هاااا

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  سک

  رزای 1 سال قبل
  3

  مخالفش میشه پیدا شده معنیش پنهان

  1
  دیانا فیضی 5 ماه قبل

  عزیزم مهنی میشه پنهان متضاد هم میشه پیدا

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  معنی نهان رو نمیدونم مخالفشم نمیدونم

  محمد 1 سال قبل
  0

  غایب

  امیرعباس 1 سال قبل
  2

  پنهان

  ریحانه 1 سال قبل
  3

  مخالف نهان پیدا

  مشتاقی 1 سال قبل
  1

  متضاد کلمه ی نهان و خاور

  شیرین 1 سال قبل
  1

  پنهان نا پیدا متضاد آشکار پیدا شده

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  ممنون

  برای پاسخ کلیک کنید