مترادف و متضاد نقطه

  مترادف و متضاد کلمه نقطه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نشانه، جا، محل، مکان، ناحیه، کانون، مرکز، نکته.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  -1

  متضاد نقطه

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مخالف نقطه

  برای پاسخ کلیک کنید