مترادف و متضاد نخبه

  مترادف و متضاد کلمه نخبه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : برگزیده، گزیده، لب، منتخب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  صادق 16 روز قبل
  0

  لطفا متضاد کلمه نخبه را بیان فرمایید

  برای پاسخ کلیک کنید