معنی نام و نان در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه نام و نان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نام و نان. [م ُ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب) جاه و مال. مکنت و ثروت: ای من ز دولت تو شده مردم وز جاه تو رسیده به نام و نان فرخی همه جهان ز پی نام و نان دوند همی ز خدمت تو همی نام حاصل آمد و نان فرخی نام و نان است مراد همه خلق از همه شغل ازرقی بحرکفا از کرم در همه عالم توئی کاهل هنر را ز تست قاعده ٔ نام و نان خاقانی آسمان گرید بر آنان کز درش برگشته اند پیش غیری جان به طمع نام و نان افشانده اند خاقانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  نیکی وروزی

  ممد 3 ماه قبل
  0

  جاه و مال

  برای پاسخ کلیک کنید