معنی نازک و نرم در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه نازک و نرم در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نازک و نرم. [زُ ک ُ ن َ] (ترکیب عطفی، ص مرکب) نرم و نازک. نازپرورده.حساس. زودرنج. رجوع به نرم و نازک شود: کاین هوا خشک و این زمین گرم است وین ملک زاده نازک و نرم است نظامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  1

  😄⚘🖐

  ناشناس آندیا 20 روز قبل
  1

  شماکی هستین

  ناشناس آندیا 20 روز قبل
  1

  فارسی

  ناشناس 20 روز قبل
  1

  من معنی نرو نازک را می خاهم

  برای پاسخ کلیک کنید