معنی میمیک در فرهنگ معین

  معنی کلمه میمیک در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (ص نسب.) هنرپیشه ای که اعمال و احساسات را به وسیله حرکات نمایش دهد، (اِ.) فن تقلید و مجسم کردن اعمال و احساسات به وسیله حرکات (بدون تکلم). [خوانش: [فر.]].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 24 روز قبل
  0

  فن تقلید ومجسم کردن اعمال واحساسات به وسیله حرکت

  برای پاسخ کلیک کنید