مترادف و متضاد موفقیت

  امیر علی

  بچه ها نگاه کنید معنی موفقیت میشه پیروزی خوب پس مخالف پیروزی میشه شکست

  مترادف و متضاد کلمه موفقیت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توفیق، بهره‌مندی، پیروزی، توفیق، فیروزمندی، کامروایی، کامیابی، کامکاری (متضاد) ناکامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  شکست

  جواب👆

  پریسا 1 ماه قبل
  1

  ان

  امیر علی 3 ماه قبل
  4

  بچه ها نگاه کنید معنی موفقیت میشه پیروزی خوب پس مخالف پیروزی میشه شکست

  برای پاسخ کلیک کنید