مترادف و متضاد ملاحظه

  مترادف و متضاد کلمه ملاحظه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بررسی، دید، نظر، نگرش، احتیاط، حزم، دوراندیشی، رعایت، مراعات، اعتنا، امعان، پاس، پروا، توجه، محابا، التفات، مراقبت، عنایت، بررسی کردن، توجه کردن، التفات کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  .... 12 روز قبل
  1

  متضادش چی میشه؟؟؟!

  برای پاسخ کلیک کنید