معنی پیشوای روحانی تبت

  ....؟..

  چی میشه جواب

  معنی پیشوای روحانی تبت را از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دالایی لاما.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  حامد

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  تاقبحجن۷ح

  فرشته 2 ماه قبل
  1

  تست

  1
  فرشته 2 ماه قبل

  چی میگی

  سرنوشت به ترکی قشقایی 3 ماه قبل
  0

  🤔

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  ساعت 1بامداد چه ساعتی است

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  دالاییلاما

  پانی 7 ماه قبل
  -2

  زیر زمین

  ....؟.. 7 ماه قبل
  3

  چی میشه جواب

  گعغکبغکزک 7 ماه قبل
  1

  ببفههتذر

  گعغکبغکزک 7 ماه قبل
  1

  قتلفنشنیغکسچب

  0
  ناشناس 7 ماه قبل

  وا

  -1
  ناشناس 7 ماه قبل

  وا

  برای پاسخ کلیک کنید