مترادف و متضاد معطل شدن

  مترادف و متضاد کلمه معطل شدن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌کار ماندن، منتظر شدن، منتظر ماندن، بی‌بهره ماندن، بی‌حاصل ماندن، معوق ماندن، تاخیر داشتن، تاخیر کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 23 روز قبل
  0

  لنگ گذاشتن

  برای پاسخ کلیک کنید