مترادف و متضاد مطلوب

  مترادف و متضاد کلمه مطلوب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسندیده، خواسته، خوشایند، موردنظر، دلخواه، محبوب، مرغوب، مساعد، مطبوع، مقبول، مقصود (متضاد) نامطلوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  مترادف مطلوب

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  مخالف مطلوب

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  مترادف مطلوب

  0
  ناشناس 16 روز قبل

  مترادف مطلوب

  برای پاسخ کلیک کنید