معنی مطبوعات در فرهنگ معین

  معنی کلمه مطبوعات در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مَ) [ع.] (اِ.) جِ مطبوعه، چاپ شده ها، اصطلاحاً به روزنامه ها و مجلاّت گفته می شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  معین 13 روز قبل
  0

  مطبوعات هر آنچه که به زیور طبع آراسته ودر غالب روزنامه یا دو روزنامه و...چاپ و عرضه میشود

  برای پاسخ کلیک کنید