مترادف و متضاد مسیر

  مترادف و متضاد کلمه مسیر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جاده، راه، معبر، خطسیر، گذر، گذرگاه، مدار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  0

  مخلف مسیر

  برای پاسخ کلیک کنید